Stimati Investitori !

Compania ”Intelvest”SRL va aduce la cunoştinţă că, în conformitate cu legislaţia in vigoare, începînd cu 01.01.2016 , la efectuarea

transferurilor în monedă naţională ( lei ),atît platitorii cît si beneficiarii platilor,vor utiliza codurile IBAN, în schimbul conturilor curente.

Tinînd cont de aceasta,mai jos gasiţi contul IBAN care urmeaza a fi indicat în ordinile de plata si alte documente primare,unde reflectarea
acestuia este obligatorie , începînd cu data de 01.01.2016.

BC ”VICTORIABANK” SA Filiala 29 Chisinau

Codul bancii VICBMD2X490

Nr.contului: 2224529276MDL

Cod IBAN: MD73VI000002224529276MDL